Jozef Varchol, Slovenská 9, 085 01 Bardejov, tel.: 0915 - 652 452, email:info@zabavneatrakcie.eu
Veľký nafukovací skákací hrad

Nafukovací skákací hrad je svojou veľkosťou určený najmä na akcie s veľkým počtom detí. Kapacita 8 - 15 detí.

Technické podmienky: rozmery 8.5 m x 6 m, výška 4 m, stále napojenie na 220 V


Hlavná stránka