Jozef Varchol, Slovenská 9, 085 01 Bardejov, tel.: 0915 - 652 452, email:info@zabavneatrakcie.eu
Bangee futbal - gumofutbal

Pri tejto verzii futbalu sú hráči medzi sebou, aj o mantinely ihriska, pripevnení gumovými lanami. ktoré sťažujú ich pohyb. Počet hráčov je 8.

Technické podmienky: rozmery ihriska 8 m x 13 m, stále napojenie na 220 V


Hlavná stránka