Jozef Varchol, Slovenská 9, 085 01 Bardejov, tel.: 0915 - 652 452, email:info@zabavneatrakcie.eu
Nohavice

Sú určené pre deti od 8 rokov. Súťažia dve trojčlenné družstvá, beží sa na určenú vzdialenosť. Medzi súťažiacimi v družstve musí byť dobrá súhra, ak chcú dobehnúť do cieľa.

Technické podmienky: voľné priestranstvo


Hlavná stránka